Utval og reglar

Elevrådet

Elevrådet har representantar frå alle klassar ved ungdomsskulen, og tar opp saker som er viktige for elevane, både når det gjeld fag, trivsel og anna. Elevrådsleiar skuleåret 2018/2019 er Kristoffer Boge (10B), nestleiar er Sander Markhus (10A) og skrivar er Mira Hannisdal Nilsen (9B).
Siste nytt frå elevrådet

FAU – Foreldrerådets arbeidsutval

I FAU sit det representantar for foreldre frå kvar klasse ved skulen. Skuleåret 2018/19 er det desse:
8A: Line Solberg og Sverre Heidal
8B: Maria Louise Lister Midtrød og Birgitte Holmefjord Olsen Skibenes
9A: Elin Nordbø Dale og Wicki Langedal
9B: Camilla Rydland Aarseth og Randi Haugse Rød
9C: Synnøva Alsaker og Ida Kaland
10A: Vigdis Øvreide og Trygve Samnøy
10B: Ellen Tombre og Håkon Hatletveit
10C: Åsta Vindenes og Lillian Sæle Hovden
Referat frå FAU 190918

SU – Samarbeidsutval

I samarbeidsutvalet sit det representantar for elevane, skuleleiinga, dei tilsette ved skulen og foreldra.
Referat SU 28.11.18

Reglar ved Fusa Ungdomsskule

Her legg me ut dokument som på ulike vis styrer måtar styrer korleis me driv skulen.
Reglar for orden og åtferd
Rutinar ved elevfråvær
Rutinar for føring og sletting av fråver