Tilsette

Administrasjon

Maylin Torgilstveit, rektor
Arild Matland, inspektør
Thor Magne Liljeroos-Sandal, inspektør
Svanhild Håland Riise, rådgjevar
Randi Jonsterhaug Helland, sekretær

Pedagogisk personale

Info kjem

Andre tilsette

Info kjem