Klimastreik

20. mars 2019 elisa.kolle 0

Torsdag 14. mars var det skulestreik og miljødemonstrasjonar i Bergen. Over 3000 ungdommar møtte opp for å støtte den internasjonale miljøkampen. Kl. 12 streika elevane […]

Nytt frå elevrådet

4. desember 2018 elisa.kolle 0

Intervju med Birgitte og Erlend frå elevrådet Me har spurt to elevrådsrepresentantar om kva dei snakka om i forrige elevråd og det var mest om […]

Skulefrukost

19. september 2018 elisa.kolle 0

I fleire år har det vore eit tilbod om frukost på skulen. I år er det andre året det er betalingsordning. Elevane ved Fusa ungdomsskule […]