Miljøteam

Miljøteamet ved Fusa Ungdomsskule er ei gruppe vaksne som har særskilt ansvar for elevane sitt psykososiale miljø. Dei er blant anna å treffe ute i friminutta, og elevar kan også avtale tid for samtale med nokon i miljøteamet.

  • Har eit overordna blikk for trivselen blant elevane våre; Bry- deg- skulen.
  • Er tilstade i alle friminutt.
  • Kan ha samtalar med elevar, – om det trengst, etter avtale med kontaktlærar.
  • Har tett samarbeid med kontaktlærar, leiing og helsesjukepleiar.

Velkommen til å ta kontakt!

Elisabeth, Marianne, Vigdis og Marita