Fordjupingsfag

Ved Fusa ungdomsskule har me fordjupingsfaga tysk, engelsk, matematikk, og arbeidslivsfag. Eleven vel fordjupingsfag for alle tre åra. Men i nokre tilfelle er det høve til å byte fordjupingsfag i løpet av det første halvåret. Då må du bruke dette søknadsskjemaet.