Elevarbeid om koronatida

4. juni 2020 elisa.kolle 0

Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende […]

Råd om handvask

18. mai 2020 elisa.kolle 0

Skulehelsetenesta kjem med gode råd for tørre og såre hender i desse tider då hyppig handvask kan tære på huda. Sjå vedlegget for meir info: […]

Nye spesialrom opna

30. januar 2020 elisa.kolle 0

Når elevane på Fusa ungdomsskule kom tilbake på skulen etter juleferien venta det tre splitter nye rom på dei! Nå har me i tillegg til […]