Skulestart 2020/2021

16. august 2020 elisa.kolle 0

Velkommen til skulestart skuleåret 2020/21 måndag 17. august kl. 08.30! Skulen startar opp på gult nivå, etter trafikklysmodellen frå Udir (sjå vedlegg). Elevane vil oppleve […]