Elevarbeid om koronatida

Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende inn mange gode bidrag, og framover vil me legge ut ein del av dei her. Me startar med to elevar som ønsker å vere anonyme, dei har skrive noko om positive og negative sider ved heimeskulen. 

Elev 1

Det eg pleier å gjøre mest i kvardagen er å gjør hjemme skole og etter det  så pleier eg å spille når eg ikke har noe annet å gjør på. Og pleier å sykle når eg har noen å være med, ellers er det ikke så mye å gjør på her eg bor i disse tidene, eg savner å være med venner på skolen min og sånt.    

 1. det som er positivt med hjemmeskole er at man er tidligere hjemme fra skolen
 2. positivt med hjemmeskole er men slipper å ta bussen
 3. man kan gå ut til vennene sine når man  er ferdig med hjemmeskole.

 

 1. negativt med hjemmeskole er at man kan ikke møte alle vennene sine. 
 2. negativt med hjemmeskole er at man kan ikke møte lærere.
 3. negativt med hjemmeskole er at eg får ikke free wifi på skolen 🙁      

 

Elev 2

Livet under Korona Pandemien 

Alt har forandra seg det begynte med med at det var folk i Kina so hadde fått denne sjukdommen, so begynte det og spre seg fort de, stengde skulane, dei stengte ned alt. Det er veldig kjedelig og vera heima heila tido på grunn av korona. Men det er lurt og berre gjera so di seie sånn at me blir ferdig med alt detta, det er ganske irriterande at det er folk som ikkje holder reglene til  og heile verden. Det er som ein uskreven lov ting du egentlig ikkje har lov til men det står ikkje i loven. 

Ting eg ikkje lika me korona. 

 1. At eg ikkje kan vera med vennane mine på samme måte. 
 2. Eg kan ikkje vera med besteforeldre so ofta.  
 3. Og at eg ikkje kan vera på fritidsaktiviteter. 

Ting eg lika me korona 

 1. Eg sleppe og stå opp so tidelig. 
 2. eg treng ikkje ta buss før og etter skulen. 
 3. og at eg har meir tid te og halda på med mitt.