Sonja og Diana om korona

10. juni 2020 elisa.kolle 0

Intervju med de to hundene til Valentin om hvordan de opplever koronatiden. Intervjuer: Hei! Kan dere introdusere dere selv?  Sonja: Jeg heter Sonja og jeg er den […]

Elevarbeid om koronatida

4. juni 2020 elisa.kolle 0

Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende […]