Nye utval og råd for skuleåret 2019/2020

Foto: Viljar i 10B

No er både nytt elevråd og FAU konstituert og har hatt sine første møte, sjå kva saker dei vil jobba med i referata som ligg på oversikta over utval og reglar.

Nytt elevråd:

8A: Henriette og Andreas
8B: Celine og Benjamin
8C: Jon Helge og Sara
9A: Joachim og Carina
9B: Birgitte og Mon
9C: Steffen (nestleiar) og Mia
10A: Trine og Martin
10B: Kyrre og Vilde (leir)
10C: Alexandra og Tor Odin

Nytt FAU:

8A: Anja Riise og Sverre Heidal
8B: Svein Berge og Tove Sagstad
8C: Beate Holmefjord og Synnøva Alsaker
9A: Britt Karen Spjeld og Tonje Gausvik
9B: Marte Bodil Rød Lamp og Aina Vormestrand Olderkjær
9C: May Boge og Egil Riise
10A: Kjersti Hellebø Solheim og Anne Boge Eriksen
10B: Grethe Norheim og Ann-Elen Skjelbreid
10C: Andrea Litwinenko og Pål Amund Tysnes