#Hengdeg

#Hengdeg er ein førestilling sett opp av Nittedal teater. Førestillinga tar opp tema som mental helse, mobbing, digital mobbing og sjølvskading. Førestillinga har blitt vist over 500 gongar for over 250 000 publikum. #Heng deg vant Nittedal-kommune sin kulturpris i 2016.

Førestillinga vart vist på Fusa Ungdomskule på Torsdag (3/10/19), mange elevar kjente sterke kjensler under førestillinga og han vart mottatt positivt både blant elevar og lærarar.

https://www.nittedalteater.no/hengdeg/