Ein Jrpg i verdsklasse

Persona 5 er ein Jrpg utvikla av Atlus. Persona 5 er det femte hovudspele i Persona-Serien. Du treng ikkje å ha spelt dei førre Persona spela for å kunne forstå Persona 5 sin historie.

Skriven av Eirik Arve Midtrød

Persona 5 er satt i Tokyo, i året “20XX” Du spiller som hovudpersonen Ren Amamiya, som etter å ha forsvart ein dame mot ein full man, blir feilaktig dømt til å ha overfalt mannen. Etter dette blir Ren sendt på prøvetid til ein anna skule for eit år, Shujin Academy. Du bor i resturangen til “Sojiro” som har sagt ja til å ta vare på deg i det året du går på Shujin Academy.

Persona 5 er eit spill som handlar om forandring i samfunnet. Du vil bruke mesteparten av kvardagen din til å gå på skulen, få ein deltidsjobb, sjå film, spille retrospill, henge ut med venner eller til å studere. Alt dette hjelper deg med å forbetre statistikkane dine i spille. Hovudpoenget med spillet er å reformere samfunnet. Dette gjer du gjennom å få vaksne som har eit forvrengt syn på omverda, til å innsjå alt det gale dei har gjort. Dette gjer du gjennom “metaverse”. “Metaverset” er eit overnaturleg rike bestående av den fysiske manifestasjonen av menneskehetens underbevisste begjær. Personer med store nok begjær får sitt eget unike “palass”. “Palasset” er formet av personens forvrengte syn på verden. For å øydeleggje palasset må du stjele ein skatt som ligg inni palasset. Skatten tar form som det som fekk personen til å få eit forvrengt syn på verda. Palassene i Persona 5  har bra oppsett og er veldig varierte, eit palass kan være alt fra ein stor fabrikk ute i verdensrommet til eit gammalt slott.  Når du skal infiltrere “Pallaset” må du kjempe deg gjennom mange fiender som spillet kaller “skygger”, du kan nedkjempe skygger ved å angripe de med din “Persona”. Ein “Persona” er ein manifestasjon av personaliteten din som du kan bruke til å nedkjempe skygger i metaverset.

Kampfunksjonane er veldig solide. Når du slåst mot ein “skygge”  kan du velje mellom å slå, skyte, blokkere eller bruke personaen din. Du kan alltid slå, men du kan bare skyte noen ganger før magasine ditt går tomt. Du kan også ikkje bare bruke personaen din heile tida, kvar gang du gjør eit trekk med personaen din bruker du SP, når du går tom for SP kan du bare få det tilbake igjen ved å bruke ein item, ha på deg spesialaga utstyr eller returnere til verkelegheita. Ein stor del av kampane går ut på å finne svakheiten til dei forskjellige skyggene du møter. Viss du angriper ein skygge med det den er svak mot kollapser skyggen og du kan gjøre eit nytt trekk. Du kan og rekrutere ein skyggen til å bli ein av dine “Personas” ved å snakke med den etter at den har kollapsa.

Ein del av spelet går også ut på å bygge forhold med andre karakterar, vist du og den andre karakteren har fått eit godt nok forhold vil “Confidanten” deiras bli betre. Du vil få ein rekke bonusar ved å forbetre “Confidanten” til forskjellige karakterar du møter gjennom spelet, så det er viktig å hugse på dette og.

Soundtracket til Persona 5 er bra med musikk du kommer til å hugse lenge etter at du har fullført spillet. Soundtracket var komposert av Shoji Meguro med hjelp fra oshiki Konishi, Kenichi Tsuchiya, Atsushi Kitajoh og Ryota Koduka, med vokaler fra Lyn Inaizumi.

Artstylen i persona 5 er veldig stilig, UI-en i spille er lette å navigere og fylt med fancy små detaljer. Spille i seg sjølv ser veldig bra ut med tanke på at Persona 5 og blei utgitt på ps3. Atlus har virkelig gjort ein bra jobb med korleis alt ser ut og korleis Japan er fremvist i Persona 5.

Persona 5 er eit mesterverk. Gjennom den 100-timars lange historiemodusen var det lite som kjeda meg. Det er veldig lite å kritisere bortsett fra nokon få pacing-problema (Nokon gonger kan du spele litt for lenge utan at det skjer noko merkverdig) og nokon litt for lange utfordringar i palassa, ellers er det veldig lite negativt eg kan sei om spelet.

Eg gjer Persona 5 ein score på 9,5/10

Persona 5 er tilgjengeleg på både Ps4 og Ps3.

(Jrpg = Japansk Rollespel)