Open kveld på Fusa vgs

Fusa vidaregåande skule, foto: Fusa VGS

Elevar og føresette er velkomne til å besøka skulen vår for å sjå kva opplæringstilbod me kan gje deg torsdag 17. januar kl. 17:30- 20:00

De er velkomne inn i dei ulike seksjonar/fagavdelingane der de vil få møta både elevar og  faglærar i alle faga me tilbyr.

Sjå meir info i vedlegget:

OPEN KVELD FUSA VGS2019