Bli med på UKM!

Veit du ikkje kva UKM er?

Noko av det beste med å gjera det du liker, er å finna andre som liker det samme. På UKM, som står for “Ung Kultur Møtes”, får du moglegheita til å ikkje berre vise kva du kan, men også sjå kva andre driver med. Du møter andre som er opptatt av kultur, som kan vera både inspirerende og motiverende. UKM handlar ikkje berre om å konkurrere, men om å ha det gøy! Det handler om å vera sammen med andre og jobbe mot samme mål: nemlig å skapa noko sammen.

“Noen deltar på UKM for å vise frem noe de brenner for, noen prøver noe helt nytt og andre er med sånn at alle får vist sin beste side. Sammen skaper vi noe nytt, inspirerer og lærer av hverandre og har det gøy. Musikal, slampoesi, lysteknikk, foto hiphop, eller? Du bestemmer.”

Bergen skal ha UKM på Fana Kulturhus denne helga på Lørdagen 2. Februar Kl. 10.00 – 23.30, som du kan sjekke ut! Og om det inspirerte deg til å bli med så skal Os & Fusa ha sitt den 9. Mars.Du finn meir info om det på nettsida deira: https://ukm.no/fusa-os/

Skriven av Gjøa, Angel, Malena og Zofia