• Elevarbeid om koronatida

    Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende […]

  • Råd om handvask

    Skulehelsetenesta kjem med gode råd for tørre og såre hender i desse tider då hyppig handvask kan tære på huda. Sjå vedlegget for meir info: […]

Skulen opnar igjen

9. mai 2020 0

I går avgjorde styresmaktene at alle elevar skal få lov å byrja på skulen att i løpet av veke 20. Dette må likevel skje på […]

STENGING AV FUSA UNGDOMSSKULE

12. mars 2020 0

Me har no fått melding frå kommuneleiinga om at skular i Bjørnafjorden kommune blir stengt frå i morgon 13.3., og inntil vidare: «Med heimel i […]

Smitteverntiltak ved skulen

12. mars 2020 0

I samband med koronautbrotet, blir det sett i verk ei rekkje tiltak ved skulen for å førebygge smitte. Det vert ikkje skulefrukost frå og med […]

Skidag på ungdomsskulen

9. mars 2020 0

Tradisjonen tru vart det vinteraktivitetsdag ved ungdomsskulen, me heiv oss rundt på kort varsel og utnytta ein av eei fp fine vinterdagane me har hatt […]

Helsesista – hvem er det egentlig?

6. mars 2020 0

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, er en norsk helsesykepleier. Tale Maria er en utdannet sykepleier og helsesykepleier fra Høyskolen Diakonova i 2011. Hun […]