• Lunsjidear

    Er du lei av og ta med deg skivemat på skulen? Her har du nokre gode og lette lunsjer vi kan garantere deg du vil […]

  • Fjelltur hausten 2020

    Torsdag 15. oktober, gjekk 9. trinn på fjelltur. Planen var i utgangspunktet å gå til kraftlagshytta frå stallabrotet, men lærarane blei einige om at dette […]

  • Musikktips til haustferien

    Gler du deg til ferien? Den kan berre bli enno betre med mediagruppa sine beste musikktips! Noko for ein kvar smak, med alt frå avslappande The […]

Skulestart 2020/2021

16. august 2020 0

Velkommen til skulestart skuleåret 2020/21 måndag 17. august kl. 08.30! Skulen startar opp på gult nivå, etter trafikklysmodellen frå Udir (sjå vedlegg). Elevane vil oppleve […]

Sonja og Diana om korona

10. juni 2020 0

Intervju med de to hundene til Valentin om hvordan de opplever koronatiden. Intervjuer: Hei! Kan dere introdusere dere selv?  Sonja: Jeg heter Sonja og jeg er den […]

Elevarbeid om koronatida

4. juni 2020 0

Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende […]

Råd om handvask

18. mai 2020 0

Skulehelsetenesta kjem med gode råd for tørre og såre hender i desse tider då hyppig handvask kan tære på huda. Sjå vedlegget for meir info: […]