• Sonja og Diana om korona

    Intervju med de to hundene til Valentin om hvordan de opplever koronatiden. Intervjuer: Hei! Kan dere introdusere dere selv?  Sonja: Jeg heter Sonja og jeg er den […]

  • Elevarbeid om koronatida

    Elevane på skuleavisgruppa fekk eit oppdrag for nokre veker sidan, dei skulle skildre livet med heimeskule og koronapandemi på ein eller annan måte. Dei sende […]

Råd om handvask

18. mai 2020 0

Skulehelsetenesta kjem med gode råd for tørre og såre hender i desse tider då hyppig handvask kan tære på huda. Sjå vedlegget for meir info: […]

Skulen opnar igjen

9. mai 2020 0

I går avgjorde styresmaktene at alle elevar skal få lov å byrja på skulen att i løpet av veke 20. Dette må likevel skje på […]

STENGING AV FUSA UNGDOMSSKULE

12. mars 2020 0

Me har no fått melding frå kommuneleiinga om at skular i Bjørnafjorden kommune blir stengt frå i morgon 13.3., og inntil vidare: «Med heimel i […]

Smitteverntiltak ved skulen

12. mars 2020 0

I samband med koronautbrotet, blir det sett i verk ei rekkje tiltak ved skulen for å førebygge smitte. Det vert ikkje skulefrukost frå og med […]

Skidag på ungdomsskulen

9. mars 2020 0

Tradisjonen tru vart det vinteraktivitetsdag ved ungdomsskulen, me heiv oss rundt på kort varsel og utnytta ein av eei fp fine vinterdagane me har hatt […]